Menestymistä tulevaisuuden resepteillä

Laurus Consulting tuottaa konsultointipalveluja organisaatioille, jotka tavoittelevat vaikuttavampaa johtamista, mukautumiskykyä ja kestävää kilpailuetua haastavissa toimintaympäristöissä.

Nykymaailmassa johtaminen ei tapahdu strategiahuoneesta huutelemalla vaan arjessa vuorovaikuttaen ja toimintaympäristöä herkästi aistien.

Kun olemassa olevaa toimintakulttuuria ja sen suhdetta toimintaympäristöön ymmärretään paremmin, ovat myös kehittämistoimet vaikuttavampia.

Olen ollut Juliuksen coachattavana nyt jo useamman vuoden ja työskentely Juliuksen kanssa on tuonut todella paljon antia omaan työelämääni. Juliuksella on hieno taito kysyä juuri oikeat herättelevät kysymykset kun olen itse jumissa jonkin ongelman kanssa. Joka ikisestä coaching-sessiosta on aina jäänyt uusia eväitä arkeen!

Juha Riippi, Director of Transformation, Vincit Oyj

Julius on tuonut selkeitä työkaluja päätöksentekoon ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä näkemyksiä johtamiseen. Olemme oppineet tiimityössä tunnistamaan paremmin ihmisten luontaisia reagointimalleja, antamaan rakentavampaa palautetta ja ratkaisemaan ristiriitoja nopeammin. Omaan arkeeni on tullut lisää tilaa ja happea. Lisäksi yrityksemme sisäinen muutos- ja sopeutumisvalmius on kasvanut, mikä lisää kyvykkyyttämme toimia yllättävissä ja haasteellisissa tilanteissa.

Jani Moberg, toimitusjohtaja, Sandbox Oy

Avainhenkilöiden coaching

Johto- ja esimiesasemassa olevilta vaaditaan jatkuvaa kykyä tarkastella ja haastaa omaa sekä organisaation toimintaa. Dialogi ulkopuolisen sparraajan kanssa haastaa ajattelun rakenteita, tarjoaa päätöksentekoon uusia näkökulmia ja toimii peilauspintana syntyville ideoille.

Tutustu palveluun

Toiminta­kulttuurin tunnistaminen ja strateginen kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään usein vahvasti prosessien tehostamiseen, jolloin organisaation toimintakulttuurin luonteenomaisuudet voivat jäädä huomiotta. Osaoptimoinnin aiheuttamat heijastevaikutukset voitaisiin voitaisiin välttää ymmärtämällä paremmin organisaation sisäisiä rakenteita ja niiden dynamiikkaa. Kun nykytila analysoidaan, rakentuu strateginen kehittäminen organisaation luontaisten vahvuuksien päälle, jolloin tulokset ovat huomattavasti parempia.

Tutustu palveluun

Johtoryhmien sisäisen yhteistyön ja tehokkuuden kehittäminen

Sujuvan työskentelyn hidasteena on usein itsetuntemuksen puute ja tiimin jäsenten vahvuuksien vajaakäyttö sekä roolien epäselvyydet. Toimintaympäristön vaikea ennustettavuus vaatii nopeaa sopeutumiskykyä. Jatkuva sisältä käsin uudistuminen edellyttää sopivia työkaluja itseymmärryksen lisäämiseen sekä turvallisen ja luovuutta tukevan kokeiluympäristön.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Jos yrityksesi kamppailee muutospaineiden keskellä tai haluat henkilöstösi luovuuden tehokkaammin käyttöön, autan mielelläni löytämään kestäviä ratkaisuja.

Julius Pesonen, Laurus Consulting
041 528 5219
julius.pesonen@laurusconsulting.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.