Filosofia

Kokemukseni erilaisissa toimintaympäristöissä konepajateollisuudesta ohjelmistotaloihin on osoittanut, että vain pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työskentelyn kautta saadaan aidosti kestäviä tuloksia. Konkreettisia toimenpiteitä saadaan usein tehtyä nopeasti, mutta systeemiset muutokset vaativat pidemmän ajan ja jatkuvaa harjoittelua.

Minulle on oleellista päästä tutkimaan kokonaisuutta niin strategiselta kuin käytännön toimintakulttuurin tasolta. Vahvuuteni on ihmisten sisäisen maailman ymmärtämisessä ja tarjoan näkökulmia, jotka usein jäävät huomiotta. Toimivimmat ratkaisut yhdistävät vahvan vision, ymmärryksen toimintaympäristön vaatimuksista ja toimintakulttuurin luontaisen dynamiikan. Nykytilasta syntyy selkeä kuva ja rohkeat kokeilut laittavat pyöriä liikkeelle sekä mahdollistavat nopean oppimisen.

Yritykseni perustamisen taustalla on vahvan idealistinen ajatus siitä, että voimme rakentaa yhdessä toimivampia organisaatioita, jotka tuottavat hyvää laajemmin kuin tuloksena viivan alla. Tavoitteeni on olla rakentamassa organisaatioita, jotka ydintehtävänsä lisäksi tarjoavat työntekijöilleen myös ihmisenä kasvamisen mahdollisuuksia.

Haluan työskennellä organisaatioiden ja yksilöiden ajattelun ja alitajunnan kanssa, koska se on kokemukseni mukaan tuloksekasta ja pidemmän päälle myös väistämätöntä. Viime vuosien nopea teknologistuminen ei ole juurikaan muuttanut ihmisen perustarpeita ja ajattelun rakenteita, vaan mielestäni ihmisten sisäisen maailman ymmärtäminen vain korostuu. Kun uskallamme kohdata omia varjojamme ja ymmärrämme paremmin niiden vaikutuksen itseemme ja organisaatioon, rakennamme samalla tilaa kasvulle ja itseohjautuvuudelle.

Juliuksen taustaa

Oma koulutuksen ja työelämän polkuni on kulkenut kulkenut teknillisen yliopiston insinööriopintojen kautta yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen. Psykologian perusopinnot lisäsivät ymmärrystäni ihmisten sisäisestä dynamiikasta ja mm. business coaching -koulutukset antoivat uusia työkaluja käytännön ohjaustyöhön. Pyrin yhdistämään teknisten ongelmanratkaisutaitojen parhaat palat ihmislähtöiseen kehittämiseen ja laajentamaan jatkuvasti ymmärrystäni organisaatioissa ja yhteiskunnan eri tasoilla tapahtuvista ilmiöistä.

Kokemukseni on karttunut sekä yksilö- että ryhmäohjauksissa ja olen ratkonut myös käytännön johtamishaasteista palveluita tuottavan yrityksen operatiivisena johtajana. Koen olevani parhaimmillani, kun pääsen pureutumaan organisaatiossa hankalasti tartuttaviin ilmiöihin ja kehitystä jarruttavaan kitkaan. Haastan myös asiakkaitani suoraan, kun näen siihen aihetta. Työssäni oleellisinta on kuitenkin luoda tilaa, jossa on luottamuksen ilmapiiri ja jossa ihmiset voivat hengittää vapaammin.

Olen ollut Juliuksen coachattavana nyt jo useamman vuoden ja työskentely Juliuksen kanssa on tuonut todella paljon antia omaan työelämääni. Juliuksella on hieno taito kysyä juuri oikeat herättelevät kysymykset kun olen itse jumissa jonkin ongelman kanssa. Joka ikisestä coaching-sessiosta on aina jäänyt uusia eväitä arkeen!

Juha Riippi, Business Director, Vincit Oyj

Julius on tuonut selkeitä työkaluja päätöksentekoon ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä näkemyksiä johtamiseen. Olemme oppineet tiimityössä tunnistamaan paremmin ihmisten luontaisia reagointimalleja, antamaan rakentavampaa palautetta ja ratkaisemaan ristiriitoja nopeammin. Omaan arkeeni on tullut lisää tilaa ja happea. Lisäksi yrityksemme sisäinen muutos- ja sopeutumisvalmius on kasvanut, mikä lisää kyvykkyyttämme toimia yllättävissä ja haasteellisissa tilanteissa.

Jani Moberg, toimitusjohtaja, Sandbox Oy

Ota yhteyttä

Jos yrityksesi kamppailee muutospaineiden keskellä tai haluat henkilöstösi luovuuden tehokkaammin käyttöön, autan mielelläni löytämään kestäviä ratkaisuja.

Julius Pesonen, Laurus Consulting
041 528 5219
julius.pesonen@laurusconsulting.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.