Avainhenkilöiden coaching

Yritysten johto ja avainhenkilöt toimivat arjessaan yhä monimutkaisemman toimintakentän keskellä ja heiltä odotetaan mukautumiskykyä ja halua sekä kykyä haastaa omaa ajattelua. Keskustelu ulkopuolisen sparraajan kanssa tarjoaa päätöksentekoon uusia näkökulmia ja toimii peilauspintana ajatuksille ja ideoille.

Kun osapuolten välinen luottamus lisääntyy ja coaching tulee prosessina tutummaksi, usein myös käytännön ongelmanratkaisu nopeutuu. Coachattavan itseymmärryksen ja ajattelun reunojen laajentuessa muodostuu tarkempi kuva omista vahvuuksista, haasteista ja sokeista pisteistä. Coaching-prosessi onkin matka sekä asioiden toimeenpanoon että oman ydinminän ymmärtämiseen.

Milloin coachingia?

Business coaching on lähestymistapana parhaimmillaan, kun organisaatiossa on tapahtumassa muutos. Tällöin avainhenkilöiden kehittymistä ja mukautumista uuteen rooliin ja toimintaympäristöön voidaan tukea ulkoisen coachin avulla.

Coachingissa oleellista on läsnäolo ja rauhallisuus, jolloin arjen kiireen keskelle rakentuu tila, jossa on helpompi hengittää ja saada oivalluksia. Ajattelen, että coaching on kuin leirinuotiota tuijottaessa käyty keskustelu, jossa erilaiset ajatukset ja näkökulmat nousevat yhteiseen tarkasteluun. Ja kun kiiren tuntu unohtuu, niin ratkaisut löytyvät usein yllättävänkin läheltä.

Toiminta­kulttuurin tunnistaminen ja strateginen kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään usein vahvasti prosessien tehostamiseen, jolloin organisaation toimintakulttuurin luonteenomaisuudet voivat jäädä huomiotta. Osaoptimoinnin aiheuttamat heijastevaikutukset voitaisiin voitaisiin välttää ymmärtämällä paremmin organisaation sisäisiä rakenteita ja niiden dynamiikkaa. Kun nykytila analysoidaan, rakentuu strateginen kehittäminen organisaation luontaisten vahvuuksien päälle, jolloin tulokset ovat huomattavasti parempia.

Tutustu palveluun

Johtoryhmien sisäisen yhteistyön ja tehokkuuden kehittäminen

Sujuvan työskentelyn hidasteena on usein itsetuntemuksen puute ja tiimin jäsenten vahvuuksien vajaakäyttö sekä roolien epäselvyydet. Toimintaympäristön vaikea ennustettavuus vaatii nopeaa sopeutumiskykyä. Jatkuva sisältä käsin uudistuminen edellyttää sopivia työkaluja itseymmärryksen lisäämiseen sekä turvallisen ja luovuutta tukevan kokeiluympäristön.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Jos yrityksesi kamppailee muutospaineiden keskellä tai haluat henkilöstösi luovuuden tehokkaammin käyttöön, autan mielelläni löytämään kestäviä ratkaisuja.

Julius Pesonen, Laurus Consulting
041 528 5219
julius.pesonen@laurusconsulting.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.