Johtotiimien tehokkuuden ja yhteistyön kehittäminen

Useiden johtotiimien ja johtoryhmätyöskentelyn merkittävinä haasteina ovat roolien epäselvyydet ja tiimin jäsenten vahvuuksien vajaakäyttö. Myös yhteistyö- ja palaverikäytännöissä on usein parannettavaa. Johtotiimien toiminnan sujuvoittaminen vaatiikin tyypillisesti kehittämistoimenpiteitä useasta eri näkökulmasta.

Kehittämisen aihepiireihin kuuluvat palaverikäytännöt, tiimiroolit ja vastuiden jakautuminen. Tiimin sisäinen dynamiikka tuodaan näkyväksi, jolloin ymmärrys haastekohdista ja niiden vaikutuksesta kokonaisuuteen lisääntyy. Strategiakehittämiseen yhdistetyt vuorovaikutus- ja yhdessäluontiharjoitteet lisäävät tiimin ongelmanratkaisukykyä, ja toimiviksi havaittuja käytäntöjä voidaan soveltaa muunkin organisaation käyttöön.

Avainhenkilöiden coaching

Johto- ja esimiesasemassa olevilta vaaditaan jatkuvaa kykyä tarkastella ja haastaa omaa sekä organisaation toimintaa. Dialogi ulkopuolisen sparraajan kanssa haastaa ajattelun rakenteita, tarjoaa päätöksentekoon uusia näkökulmia ja toimii peilauspintana syntyville ideoille.

Tutustu palveluun

Toiminta­kulttuurin tunnistaminen ja strateginen kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään usein vahvasti prosessien tehostamiseen, jolloin organisaation toimintakulttuurin luonteenomaisuudet voivat jäädä huomiotta. Osaoptimoinnin aiheuttamat heijastevaikutukset voitaisiin voitaisiin välttää ymmärtämällä paremmin organisaation sisäistä dynamiikkaa ja toimintaympäristön lainalaisuuksia. Kun nykytila analysoidaan, rakentuu strateginen kehittäminen organisaation luontaisten vahvuuksien päälle, jolloin tulokset ovat huomattavasti parempia.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Jos yrityksesi kamppailee muutospaineiden keskellä tai haluat henkilöstösi luovuuden tehokkaammin käyttöön, autan mielelläni löytämään kestäviä ratkaisuja.

Julius Pesonen, Laurus Consulting
041 528 5219
julius.pesonen@laurusconsulting.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.