Toiminta­kulttuurin tunnistaminen ja strateginen kehittäminen

Organisaatiokehittämisessä on oleellista ymmärtää yrityksen nykytilaa ja sen dynamiikka. Näkyvät prosessit ovat oleellinen osa liiketoiminnan virtaavuutta, mutta jos ei lainkaan sukelleta dynamiikan pinnan alle, voi ymmärrys organisaation potentiaalista jäädä ohueksi ja kehittämistoimet mekaanisiksi.

Yksilöiden ja yhteisön mielikuvat, uskomukset ja tunnekokemukset vaikuttavat merkittävästi toiminnan sujuvuuteen. Kun hierarkkiset rakenteet, tehtäväroolien haasteet ja sisäiset jännitteet nostetaan tietoiseen tarkasteluun ja solmukohtia lähdetään purkamaan, ottaa organisaation muutoskyvykkyys harppauksen eteenpäin.

Kun johtaminen, roolit ja vastuut selkeytyvät, työntekijöiden energia kanavoituu ydintehtävän toteuttamiseen ja luovempaan ongelmanratkaisuun.

Avainhenkilöiden coaching

Johto- ja esimiesasemassa olevilta vaaditaan jatkuvaa kykyä tarkastella ja haastaa omaa sekä organisaation toimintaa. Dialogi ulkopuolisen sparraajan kanssa haastaa ajattelun rakenteita, tarjoaa päätöksentekoon uusia näkökulmia ja toimii peilauspintana syntyville ideoille.

Tutustu palveluun

Johtoryhmien sisäisen yhteistyön ja tehokkuuden kehittäminen

Sujuvan työskentelyn hidasteena on usein itsetuntemuksen puute ja tiimin jäsenten vahvuuksien vajaakäyttö sekä roolien epäselvyydet. Toimintaympäristön vaikea ennustettavuus vaatii nopeaa sopeutumiskykyä. Jatkuva sisältä käsin uudistuminen edellyttää sopivia työkaluja itseymmärryksen lisäämiseen sekä turvallisen ja luovuutta tukevan kokeiluympäristön.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Jos yrityksesi kamppailee muutospaineiden keskellä tai haluat henkilöstösi luovuuden tehokkaammin käyttöön, autan mielelläni löytämään kestäviä ratkaisuja.

Julius Pesonen, Laurus Consulting
041 528 5219
julius.pesonen@laurusconsulting.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.